1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola v Senci

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola v Senci

Trnavská 2, Senec 903 01

+421 2 4592 3876

skola@ss-senec.sk

ss-senec.sk

Spojená škola v Senci má dve organizačné zložky:

  • Špeciálna základná škola
  • Praktická škola

a tri súčasti:

  • Školský klub detí
  • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
  • Výdajná školská jedáleň

Prijatie dieťaťa do našej školy je možné na základe psychologického vyšetrenia a na odporučenie psychologickej alebo špeciálnopedagogickej poradne.

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami podľa špeciálnych výchovno–vzdelávacích potrieb žiakov poskytuje škola.

Hlavným cieľom školy je poskytnúť také vedomosti a zručnosti žiakom, aby sa mohli čo najlepšie a najsamostatnejšie zapojiť do pracovného procesu a života spoločnosti.

Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole (ďalej ŠZŠ) je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je ŠZŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A, B. Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa týchto variantov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov /vzdelávací variant C/.

V škole sa vzdelávajú aj žiaci s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami podľa programu TEACCH.

V praktickej škole sa vzdelávajú žiaci, absolventi ŠZŠ s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí nepokračujú v štúdiu v odborných učilištiach.

V škole pracujú učitelia s vysokoškolským vzdelaním, odbor špeciálna pedagogika.

Predpríprava na rôzne profesie sa uskutočňuje na ŠZŠ, kde žiaci v špeciálnych učebniach (dielne, kuchynka, školský pozemok, športové ihrisko) dostávajú základy všeobecných zručností, návykov a vedomostí. V škole je zriadená aj počítačová miestnosť, kde si žiaci môžu overiť svoje technické vedomosti.

Na základné vzdelanie, ktoré poskytuje špeciálna škola, nadväzujú odborné učilištia a v nich majú žiaci možnosť vyučovania sa v rôznych odboroch.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk