1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Súkromné ŠCPP v Hurbanove

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

Súkromné ŠCPP v Hurbanove

Komárňanská 42, Hurbanovo 947 01

+421 917 572 135

misakjudit@gmail.com

www.scspphurbanovo.sk

Zabezpečujeme a poskytujeme: komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú starostlivosť, diagnostickú starostlivosť, poradenskú starostlivosť, rehabilitačnú starostlivosť, preventívnu starostlivosť, metodickú činnosť, výchovno-vzdelávaciu činnosť, inú odbornú činnosť, intervencie deťom so zdravotným postihnutím, intervencie deťom s vývinovými poruchami.

Naše služby sú rýchle, efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni. Našimi klientmi sú prioritne deti a žiaci od 4 do 18. rokov s mentálnym postihnutím, s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s nerovnomerným vývinom, s telesným postihnutím, so zmyslovým postihnutím / zrakové, sluchové postihnutie/, s kombinovaným postihnutím, s vývinovými poruchami učenia (ťažkosti s písaním, čítaním, počítaním a i.), narušenou komunikačnou schopnosťou (nesprávna výslovnosť, zajakavosť atď.), s vývinovými poruchami správania (hyperaktivita, impulzivita, poruchy pozornosti a pod.)

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk