1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
DSS Slniečko - arteterapia a hipoterapia

DOPLNKOVÉ TERAPIE

DSS Slniečko - arteterapia a hipoterapia

Čapajevova ul. 27, Prešov 080 01

0904 802 730

detskesrdce@gmail.com

www.detskesrdce.eu

Slniečko - domov sociálnych služieb pre deti je zriadený ako sociálne zariadenie pre poskytovanie sociálnych služieb deťom s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím, pre deti trpiace duševnými a zmyslovými poruchami, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnej službe v znení neskorších predpisov.

Zariadenie zabezpečuje celodennú nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie a zaopatrenie. Zároveň poskytuje aj ďalšiu starostlivosť, ktorou je výchova, poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť a rehabilitačná činnosť. Spolupracuje s rodinou v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami klientov. Cieľom činnosti zariadenia je riešenie sociálnej núdze a vytvorenie optimálnych podmienok pre ich integráciu do spoločnosti.

Svojou prevádzkou dopĺňa rodinnú výchovu o ďalšiu starostlivosť zameranú na všestranný vývin osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický, intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami, no v neposlednom rade rešpektujúc zdravotný stav jednotlivých klientov i v súlade so zdravotným stavom jednotlivých osobností.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk