1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
JASANIMA DSS Rožňava – OS AMALIA DSS

POSKYTOVATELIA SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE (DETI DO 7 ROKOV)

JASANIMA DSS Rožňava – OS AMALIA DSS

Špitálska č. 7, Rožňava 048 01

058/7885310

jasanima@vucke.sk

www.dssroznava.sk/svi.html

Poslaním služby včasnej intervencie je s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv poskytovanie podpory a pomoci rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od chvíle, kedy sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa. Služba je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. konzultáciou na pracovisku alebo telefonickou a mailovou komunikáciou. Spádová oblasť je územie Košického samosprávneho kraja.
Služba včasnej intervencie je poskytovaná bezplatne.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk