1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Námestovo

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Námestovo

Mila Urbana 160/45, Námestovo 029 01

043 / 5522971

ssino@ssino.sk

www.ssino.sk

Cieľom vzdelávania je pripraviť žiaka na samostatný život v spoločnosti do takej miery, do akej im to dovoľuje ich postihnutie. Špecifické predmety rozvíjajú sociálne, manuálne zručnosti, lokomociu žiakov s MP a pestujú ich pracovné návyky. Dôraz kladieme na rozvoj osobnosti každého dieťaťa a tak dávame každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a zažil úspech. Naším cieľom je pripraviť žiakom také podmienky, aby aj ich rodičia videli zmysel vzdelávania na našej škole a mali tak možnosť pripraviť svojim deťom také podmienky na výchovu a vzdelávanie, ktoré sú pre nich najprijateľnejšie a najlepšie.

Charakteristika školy

Spojená škola internátna v Námestove vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím.

Spojená škola internátna (SŠI) v Námestove pozostáva z jednotlivých organizačných zložiek:

  • Špeciálnej základnej školy (ŠZŠ),
  • Základnej školy pri Nemocnici (ZŠ pri NsP),
  • Praktickej školy (PrŠ) a Odborného učilišťa (OU).
  • Samostatnými súčasťami SŠI je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský klub a Školská jedáleň.

Aktuálne sa v ŠZŠ vzdeláva 144 žiakov A, B a C variantu, 11 žiakov v Praktickej škole a 51 žiakov v Odbornom učilišti. Celkový počet žiakov SŠI je 209. V ŠZŠ, PrŠ a ZŠ pri Nsp pracuje 41 špeciálnych pedagógov, 2 fyzioterapeuti, 4 vychovávatelia, 3 nočné vychovávateľky, 6 asistentov učiteľa a 4 pomocní asistenti z chránených dielní školy. Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú odborné kvalifikačné predpoklady.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk