1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Občianske združenie PreDys

PODPORNÉ SKUPINY

Občianske združenie PreDys

Michalská 6, 811 01, Bratislava

predys@centrum.sk

predys.szm.com

Cieľom združenia je:

 • vytváranie čo najpriaznivejších podmienok pre osobnostný rozvoj detí a mládeže,  s dôrazom na detskú populáciu zdravotne znevýhodnenú
 • včasná depistáž  detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 • podpora inkluzívneho vzdelávania detí a mládeže  
 • podpora a pomoc deťom s ťažkosťami s učením a správaním
 • podpora a pomoc deťom zo sociokultúrne znevýhodneného prostredia
 • ochrana práv dieťaťa v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa 
 • podpora vzdelávania a osvety o problematike ľahkých mozgových dysfunkcií (ĽMD) a o špecifických poruchách učenia (ŠPU)
 • prekonávanie komunikačných bariér a bariér v prístupe a postojoch k zdravotne znevýhodneným osobám
 • prehlbovanie a skvalitnenie spolupráce medzi pedagógmi a rodičmi detí s ĽMD a SPUCH
 • vytváranie a podieľanie sa na tvorbe výukových programov a špeciálnych učebných pomôcok, napomáhanie ich zavádzaniu do praxe
 • podpora zdravia, najmä v oblasti prevencie psychických ochorení u detí a mládeže.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk