1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Sečovce

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Sečovce

SNP 827/53, Sečovce 078 01

056/6689150

szssecovce@gmail.com

szssecovce.edupage.org

Špeciálna základná škola Sečovce, SNP 827/53 je orgánom štátnej správy na úseku základného školstva. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorá bola vydaná dňa 27.12.1999 pod číslom 99/00599 prednostom krajského úradu v zmysle zákona NR SR číslo 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa § 21 ods. 1 v spojitosti s ustanovením Zákona 303/1995 § 21 a Zákona 222/1996 o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk