1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Program komplexnej senzomotorickej stimulácie zameraný na rozvoj a skvalitnenie vnímania, zvýšenie pozornosti a zlepšenie grafomotorických zručností. Tento program je vhodný pre predškolákov vo veku od 5-7 rokov, pre deti s odkladom školskej dochádzky a prípadne i pre prvákov, ktorí majú problém s osvojovaním si niektorých školských zručností. Po úvodnom vyšetrení, kedy zistíme úroveň vývinu jednotlivých oblastí psychických procesov, zostavíme individuálny plán senzomotorickej stimulácie.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk