1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Škola pri diagnostickom centre Záhorská Bystrica

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Škola pri diagnostickom centre Záhorská Bystrica

Trstínska 2, 841 06 , Bratislava

02/659 56 215

dcdtrieda@gmail.com

www.dc-zahorskabystrica.sk

V Diagnostickom centre sú v rámci vzdelávania zriadené dve diagnostické triedy. Rozdelenie podľa ukončeného vzdelania a aktuálnej vedomostnej úrovne je nasledovné:

Prvá diagnostická trieda - sem sa zaraďujú žiaci s ukončeným vzdelaním 5. -9. roč. ZŠ, ŠZŠ.

Druhá diagnostická trieda – je určená pre žiakov OU, SOU a žiakov navštevujúcich iný typ strednej školy.

Chlapci s ukončenou povinnou školskou dochádzkou alebo žiaci vylúčení z kmeňových škôl sú v dopoludňajších hodinách zaradení do pracovnej skupiny .

V diagnostických triedach sa realizuje diagnosticko - vyučovací proces, ktorý má oproti vyučovaniu v bežných školách špecifické znaky. Modifikácia vyučovania je daná jeho cieľom, aktuálnou úrovňou vzdelania a vývinu osobnosti žiaka, dĺžkou pobytu v DC.

Žiaci navštevujúci ZŠ a ŠZŠ sa učia podľa príslušných vzdelávacích programov, alebo individuálnych plánov, vystavených ich kmeňovou školou. Pri odchode z DC je žiakovi vystavený návrh známok.

Žiaci navštevujúci OU, SOU, iný typ strednej školy sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, vytvoreného kmeňovou školou. Pokiaľ žiak prejavuje snahu a systematicky pracuje na vyučovaní, môže sa zúčastniť konzultácií k jednotlivým predmetom a následného preskúšania z predmetov odborných vo svojej kmeňovej škole.

Zariadenie nemá telocvičňu, po dohode s miestnou ZŠ v Záhorskej Bystrici môžu naši chlapci využívať telocvičňu a aj priľahlé ihriská tejto školy v dopoludňajších a aj popoludňajších hodinách.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk