1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

PODPORNÉ SKUPINY

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Alstrova 153, 831 06, Bratislava

02 / 638 149 68

zpmpvsr@zpmpvsr.sk

www.zpmpvsr.sk

Aké sú naše aktivity?

 • Obhajoba práv a záujmov
  Presadzujeme práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím voči štátnej politike a legislatíve. Bojujeme proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím. Pripomienkujeme návrhy zákonov a iniciujeme vznik nových právnych noriem. Spolupracujeme s odborníkmi a ďalšími organizáciami, so samosprávou. Sme členmi významných slovenských aj medzinárodných organizácii.
 • Rúcanie predsudkov
  Pre širokú verejnosť každoročne usporadúvame celoslovenské kultúrne akcie - Výtvarný salón ZPMP, Deň krivých zrkadiel... Taktiež robíme kampane pre zvýšenie povedomia o problematike ľudí s mentálnym postihnutím.
 • Sebaobhajovanie
  Sebaobhajovanie, to sú pravidelné stretnutia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V skupine hovoria o svojich radostiach i starostiach. Spoznávajú samých seba a svoje potreby. Dozvedajú sa o svojich právach a povinnostiach. Sebaobhajovanie im prináša do života sebavedomie, lepšie komunikačné a sociálne zručnosti. A priateľov.
 • Vzdelávanie
  Organizujeme vzdelávacie kurzy, konferencie a semináre. Pre ľudí s mentálnym postihnutím, odborníkov, rodičov, dobrovoľníkov... Vydávame informačné letáky, brožúry, odborné manuály. Prekladáme zaujímavé zahraničné publikácie.
 • Sociálne poradenstvo
  Poskytujeme bezplatné poradenstvo deťom i dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím, ich rodičom, opatrovníkom... Odborne poradíme v otázkach bývania, vzdelávania, zamestnávania či sociálnych služieb. Odporučíme ďalších odborníkov, ak je to potrebné. Pomôžeme zorientovať sa v sociálnych zákonoch, v otázkach týkajúcich sa sociálnoprávnej ochrany a spôsobilosti na právne úkony.
 • Pobyty
  Každý rok organizujeme rekondično-integračné pobyty pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich asistentov. Podľa možností aj víkendové pobyty či pobyty pre rodiny s deťmi. Pobyty sa vždy konajú na zaujímavom mieste. Sú plné smiechu, tvorivých, športových i vzdelávacích aktivít. Spájajú ľudí z celého Slovenska, ktorí by sa inak nestretli. Niektoré priateľstvá už vydržali roky...
 • Časopisy
  Vydávame dva časopisy. Informácie ZPMP prinášajú svojim čitateľom zaujímavosti zo sociálnej oblasti. Informujú o novinkách v legislatíve, predstavujú zariadenia sociálnych služieb, pozývajú na zaujímavé podujatia, spovedajú v rozhovoroch významné osobnosti. Majú celoslovenský záber, informácie  prinášajú i zo zahraničia. To sme my je časopis (pre) ľudí s mentálnym postihnutím. Sú v ňom zverejňované ich vlastné články. Výnimočnosť časopisu spočíva v tom, že je písaný jednoduchým štýlom.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk