1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Jarovnice

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Jarovnice

Jarovnice 96, Jarovnice 082 63

+421 51 459 42 84

szsjarovnice@gmail.com

szsjarovnice.edupage.org

Špeciálna základná škola v Jarovniciach je plnoorganizovaná, teda má 1. – 10. ročník. V aktuálnom školskom roku má škola 18 tried - 12 tried v hlavnej budove školy a 6 tried v elokovanom pracovisku v rómskej osade.
Žiaci sú vzdelávaní v troch variantoch určených pre žiakov s mentálnym postihnutím - máme triedy A variantu, B variantu i C variantu.
100% žiakov je rómskeho pôvodu. Pochádzajú z menej podnetného rodinného prostredia. O slabej motivácii rodinného zázemia hovorí aj fakt, že vyše 50% je v hmotnej núdzi.
Škola má vypracovaný (a každý rok dopĺňaný a inovovaný) Školský vzdelávací program Učíme sa pre život – Sikavas pro životos, ktorý je prispôsobený individuálnym potrebám našich žiakov, je im akoby „šitý na mieru“. Takýmto spôsobom sa postupuje napríklad aj pri vytváraní krúžkov (podľa platnej oficiálnej terminológie – záujmový útvar), kde sa tiež prihliada na záujmy a možnosti našich detí s prihliadnutím na ich postihnutie.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk