1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Zelený Háj v Hurbanove a Dulovciach

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Zelený Háj v Hurbanove a Dulovciach

Zelený Háj č. 157, Hurbanovo 947 01

035 7602206

szszhaj@post.cz

skolazelenyhaj.edupage.org

Špeciálna základná škola  Hurbanovo, Zelený Háj je špeciálne zariadenie, v ktorom sa vzdelávajú žiaci s takými rozumovými nedostatkami, pre ktoré sa nemôžu vzdelávať na základnej škole. Poskytuje výchovu a vzdelanie žiakom vzdelávaným:

  • a) vzdelávacím variantom A ( žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu A navštevujú ŠZŠ  9 rokov);
  • b) vzdelávacím variantom B ( žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu B navštevujú ŠZŠ  10 rokov);
  • c)  vzdelávacím variantom C ( žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu C navštevujú ŠZŠ 10 rokov)


Povinná školská dochádzka trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil šestnásť rokov veku.
ŠZŠ je orgánom štátnej správy na úseku špeciálneho školstva.  ŠZŠ je rozpočtovou organizáciou. Štatutárnym orgánom je riaditeľka školy, ktorá riadi činnosť celej organizácie, vystupuje v jej mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Naša škola je zapojená od roku  2010 do celoslovenského programu „Ekologická stopa“. Je držiteľom certifikátu Ekostopa, ktorý získala ekologickým prístupom vo výchove a vzdelávaní detí.

Environmentálna výchova sa prelína  všetkými predmetmi. Cieľom environmentálnej výchovy je, aby žiaci získali také vedomosti a zručnosti , vďaka ktorým vedia chrániť prírodu a uvedomujú si, že aké sú dôležité pre náš život rastliny, stromy, čistý vzduch a vôbec celá príroda. Vedieme našich žiakov k tomu, aby mali kladný vzťah k prírode a k vlastnému okoliu.

Dnešná moderná doba je bez počítačovej gramotnosti nepredstaviteľná. Veľký dôraz preto aj na našej škole kladieme na  osvojenie základov informatiky. Na hodine informatiky i na počítačovom krúžku si žiaci rozvíjajú svoju počítačovú gramotnosť. Každý rok sa snažíme zlepšovať vybavenie školy a učebne počítačmi.

Vnútorná organizácia školy

ŠZŠ Hurbanovo – Zelený Háj má v Zelenom Háji 2 triedy, kde dochádzajú žiaci zo spádových obcí Hurbanovo, Bajč, Imeľ, Nesvady .

Pod riaditeľstvo školy patria aj 2 elokované triedy v Dulovciach, ktorú navštevujú žiaci z obce Dulovce.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk