1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou

Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou 951 51

037/7884915

riaditel.oui@centrum.sk

ouinvnz.edupage.org

Pred  60 rokmi bolo Povereníctvom školstva a osvety SNR zriadené učilište pod názvom Osobitná učňovská škola. Prvým učebným odborom bolo záhradníctvo.

Čo sa týka súčasnej profilácie školy, OUI v Novej Vsi nad Žitavou,  je koedukované zabezpečuje plnenie 10.roku povinnej školskej dochádzky,  prípravu handicapovanej mládeže na povolanie, zabezpečuje výchovu mimo vyučovania v internáte školy s týždennou starostlivosťou. Zabezpečuje prevádzkovanie pracovísk OV. Vyučovací proces je zabezpečovaný v 24 triedach. Škola má k dispozícii 12 dielní praktického vyučovania, areál školy, internátu a skleník.

Praktické vyučovanie je zabezpečované:

  • v Mestskej nemocnici Prof. Rudolfa Korca v Zlatých Moravciach
  • v RC pre matky s deťmi
  • v elokovaných pracoviskách v Hurbanove a v Topoľčanoch
  • v Kauaflande v Topoľčanoch
  • v Tescu Vráble, Zlaté Moravce
  • vo vlastných dielňach

Dôležitým zdrojom poznatkov je tvorba projektov, ktorou si rozširovali zručnosti a profesijné kompetencie učitelia OUI v oblasti digitálnych technológií. Inovovali učebné pomôcky a prostriedky IKT smerom k rozvoju a overovaniu kompetencií žiakov rozvíjaných prostredníctvom netradičných foriem a metód vyučovania. K plneniu vyučovacích cieľov prispeli aj učebné pomôcky a didaktická technika, ktoré sú nositeľmi informácií a učiva.

Prioritou je tvorba a implementácia moderného školského programu cestou interaktívneho vzdelávania a vybudovanie multimediálnej učebne.

Všetky úlohy smerovali k zdokonaľovaniu manuálnych zručností a k stálemu rozvoju osobnosti žiakov. Hlavným cieľom strategického programu je zvyšovanie kompetencií žiakov s cieľom pripraviť absolventov pre aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk