1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Rovníková v Košiciach

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Rovníková v Košiciach

Rovníková 11, Košice 040 01

0911 380 241

rovnikova@centrum.sk

szsrovnikova.sk

Prevencia v školách a školských zariadeniach je dôležitou súčasťou systému účinných aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov- Deklarácia práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou. V súlade s cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie v rezorte školstva realizujeme rôzne aktivity v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca. Zmyslom prevencie je pomáhať žiakom formovať postoje a správanie, ktoré umožnia prežiť život plnohodnotne, zdravo, tvorivo. Koordinátor prevencie zastrešuje, koordinuje a usmerňuje aktivity, ktoré sa uskutočňujú v škole formou besied, diskusných stretnutí, kvízov, relácií v školskom rozhlase, športových a kultúrnych podujatí, organizovaním efektívneho využitia voľného času žiakov (vrátane záujmových útvarov) a preventívnych programov, spoluprácou iných zložiek so školou, zapájaním rodičov do mimoškolských aktivít. Ohrozeným žiakom poskytuje dostupné informácie a poradenské služby.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk