1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Poskytujeme rodinám komplexnú pomoc, ako aj pomôcť im získavať alternatívne zdroje financovania potrieb rodiny, resp. priame spolufinancovanie týchto potrieb podľa finančných možností občianskeho združenia. Vytvárame materiálne, priestorové , technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, spoločenských a voľno- časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov. Vytvárame špecifické podmienky pre vzdelávanie a uspokojovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí s narušeným vývinom. shapeshape Icon Podporujeme stimuláciu psycho-motorického vývinu detí s narušeným vývinom pomocou vhodnej formy vzdelávania, rehabilitácie, špecializovaných terapií, ako aj pomoc pri hľadaní možností socializácie a edukácie týchto detí, možnosti denne tráviť čas v kolektíve a tým predchádzať ich izolácii ako aj izolácii rodičov. Finančne a materiálne pomáhame pri budovaní a skvalitňovaní priestorov a prostredia pre rodiny s deťmi s dôrazom na bezpečnosť. shape Icon Podporujeme rodičov a širšiu rodinu v prijatí postihnutia dieťaťa, aj nenarodeného. Hľadáme a poskytujeme účinné formy pomoci rodinám v núdzi. Presadzujeme pozitívne zmeny v postojoch spoločnosti, odbúravanie bariér a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre deti s postihnutím a ich rodiny.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk