1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Veľké Kapušany

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Veľké Kapušany

J. Dózsu 32, Veľké Kapušany 079 01

0566385001

szsivk@gmail.com

szsvelkekapusany.edupage.org

Škola bola založená v roku 1952. Vyučovanie prebiehalo v popoludňajších hodinách. V prvom školskom roku sa otvorila iba jedna trieda. V nasledujúcich rokoch sa rozšíril počet ročníkov. V roku 1962 sa otvorila škola s internátom, kde boli umiestnení na týždennom pobyte žiaci z okolitých vzdialenejších obcí. V tom čase už boli v internáte žiaci s nariadenou ústavnou výchovou.
V 70-tych rokoch škola mala ročníky 1-4. Vybudovala sa nová kuchyňa a jedáleň. V roku 1985 sa dokončila výstavba kotolne a prístavba telocvične, dielní a materskej školy.
Od roku 1988 sa nachádza škola v terajšej výškovej budove, kde sa v roku 1991 presťahovala MŠ, ročníky 1-4 a o dva roky neskôr aj ročníky 5-8. V roku 1991 za zrušil DD v Kašove s 26 deťmi a deti boli premiestnené do novovzniknutého zariadenia DD Veľké Kapušany. Od roku 1992 má zariadenie právnu subjektivitu. V roku 1994 celé zariadenie dostalo štatút Detského domova s názvom Lienka. V tom čase boli zariadení deti už len s nariadenou ústavnou výchovou počtom 200.
V roku 1997 zariadenie sa rozdelilo pod dva rezorty, rezort sociálny a rezort školstva. V roku 2000 bola pridelená Špeciálna základná škola v Kráľovskom Chlmci s počtom tried 9, z toho jedna trieda s vyučovacím jazykom slovenským a ostatné s vyučovacím jazykom maďarským.
Dňa 1.1.2004 došlo k realizácii transformácie internátov alebo ich častí v špeciálnych školách internátnych na detské domovy. Vytvorili sa dva samostatné zariadenia, Špeciálna základná škola internátna a Detský domov- Lienka.
Od školského roku 2005/2006 už nie sme internátna škola .
Od 1.9.2009 zmena názvy školy : Špeciálna základná škola s materskou školou.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk