1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
UN LP v Košiciach – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

ODBORNÍCI A PERSONÁL V SLUCHOVEJ OBLASTI

UN LP v Košiciach – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Rastislavova 785/43, 040 01 Košice, Košice 040 01

055 / 640 37 30

orlkl.snp@fnlp.sk

www.unlp.sk

Klinika otorinolaryngológie a foniatrie LF UPJŠ zabezpečuje liečebno-preventívnu činnosť v celom rozsahu odboru otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku u detí a dospelých. Na klinike sú zriadené viaceré špecializované pododdelenia a ordinariáty – ordinariát pre otoneurológiu, onkológiu, audiológiu a endoskópiu. Klinika zachytila všetky rozvojové trendy odboru otorinolaryngológia. V súčasnosti na klinike prebiehajú
postgraduálne školenia v otoneurológii a v rekonštrukčnej chirurgii stredného ucha. Lekári z celého Slovenska a zo zahraničia  počas kratších alebo dlhších predatestačných pobytov získavajú na klinike veľmi cenné teoretické aj praktické vedomosti a skúsenosti. Klinika pravidelne organizuje výučbové kurzy disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha. V roku 1995 sa rozšírila paleta chirurgických výkonov na klinike o operácie štítnej žľazy. Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku  je zatiaľ jediným pracoviskom na Slovensku, kde sa vykonáva otoneurochirurgia a chirurgia leterálnej bázy lebky v celom rozsahu. Na klinike sa rieši komplexným spôsobom aj problematika nervus facialis a od r. 2008 sa začala vykonávať otologická implantológia a v roku 2010 sa definitívne v rámci kliniky zriadilo aj Centrum kochleárnej implantácie.

Dnes je klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku moderným, intenzívne sa rozvíjajúcim pracoviskom s veľkou perspektívou. Lôžková časť má 25 lôžok.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk