1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Služba včasnej intervencie pri ZSS VINIČKY

POSKYTOVATELIA SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE (DETI DO 7 ROKOV)

Služba včasnej intervencie pri ZSS VINIČKY

Považská 14, Nitra 949 01

0910 633 033

info@zssvinicky.sk

www.zssvinicky.sk/sluzba-vcasnej-intervencie.html

„VINIČKY“, Zariadenie sociálnej služieb, Nitra v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytuje od 1.mája 2018 nový druh sociálnej služby:

odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku od 0 do 7 rokov

SLUŽBU  VČASNEJ  INTERVENCIE, ktorá predstavuje:

V zmysle predmetného zákona sa služba včasnej intervencie poskytuje:

  • dieťaťu do siedmich rokov jeho života, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného znevýhodnenia (Downov syndróm, detská mozgová obrna, zrakový, sluchový alebo viacnásobný postih, vývinové oneskorenie v oblastiach vývinu motoriky, adaptívneho správania, kognitívneho vývinu, komunikácie, sociálno-emocionálneho  vývinu  a pod.)
  • dieťaťu do siedmich rokov života, u ktorých ohrozenie vyplýva z podmienok prostredia (nepriaznivá sociálna situácia rodiny), ktoré môžu ovplyvniť vývin dieťaťa
  • rodine dieťaťa

Poskytuje sa:

  • špecializované sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia

Vykonáva sa:

  • stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím
  • preventívna aktivita   

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk