1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Elokované pracovisko ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka Šuja

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Elokované pracovisko ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka Šuja

Šuja 54, Šuja 015 01

041/ 542 47 63

szs.suja@gmail.com

szssuja.edupage.org

Špeciálna základná škola v Šuji je jedinou školou svojho druhu v regióne Rajeckej doliny  so spádovou oblasťou  20km,  má svoje opodstatnenie, pretože zabezpečuje plnenie požiadaviek výchovy a vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím na I. a II. stupni ŠZŠ vo všetkých variantoch výchovno-vzdelávacieho procesu špeciálnej školy. Jej úloha je dôležitá pri vytváraní orientácii žiaka na budúce povolanie, prípravy na prijatie do odborných učilíšť, chránených dielní a súčasne formovanie osobnosti žiaka po všetkých stránkach

O chod školy sa stará 8 pracovníkov :

  • 5.  pedagogickí  zamestnanci
  • 2.  nepedagogickí zamestnanci
  • 1. externý vyučujúci náboženskej výchovy

V škole prebieha vyučovanie v dvoch triedach, malotriednou formou. Prístup učiteľa k žiakovi je špecificky individuálny

  • Prvá trieda :     ročníky 1.- 4. BC variant
  • Druhá trieda:   ročníky 5.- 9. AB variant

 Pri škole pracuje Školský klub detí.

V rámci záujmovej činnosti máme dva krúžky :

  • univerzálny
  • počítačový

Škola je kompletne vybavená výpočtovou technikou pozostávajúcej z 11 počítačov online pripojených na internet. Pokrytie internetom v celej budove je v každej triede prostredníctvom WIFI a káblovou sieťou a interaktívnou tabuľou.

Výpočtovú techniku sa učia žiaci pod odborným vedením využívať v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti a záujmových krúžkov.

Exteriér: škola sa nachádza na veľkom trávnatom pozemku, ktorý využíva v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a záujmovej , relaxačnej činnosti

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk