1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Stará Ľubovňa

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Stará Ľubovňa

Levočská 24, Stará Ľubovňa 064 01

+421 52 4180914

ssislriad@gmail.com

ssisl.edupage.org

Spojená škola internátna vznikla 1.januára 2010 spojením Špeciálnej základnej školy, Praktickej školy a Odborného učilišťa internátneho. K 31.8.2019 bola Špeciálna základná škola vyradená zo siete škôl a školských zariadení a zmenil sa názov a adresa školy na Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa.

Odborné učilište internátne v rámci vzdelávacieho programu poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. V tejto organizačnej zložke pracuje 5 učiteľov, 8 majstrov odborného výcviku a 0,5 pedagogického asistenta.

Edukačný proces v Praktickej škole je zameraný na vzdelávanie a prípravu pre výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program  praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom. V škole pracujú 3 učitelia a 1,5 pedagogického asistenta .

Súčasťou SŠI je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. V centre pracujú 2 špeciálni pedagógovia, 1 psychológ a sociálna pracovníčka. 

Súčasťou školy je aj školský internát pre týždenne dochádzajúcich žiakov. Svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou  žiaka. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít. Na internáte pôsobia dvaja vychovávatelia a jeden pomocný vychovávateľ. Stravovanie je zabezpečené v  kuchyni s jedálňou.

Výučba prebieha v triedach i špeciálnych učebniach: počítačovej, multimediálnej, v miestnosti simulovanej domácnosti, cvičnej kuchynke a snoezelen.  Súčasťou školy je aj telocvičňa a posilňovňa.

Škola má vybudovaný bezbariérový prístup. Špeciálne upravené sú aj učebne a sociálne zariadenia pre telesne postihnutých žiakov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk