1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola vo Zvolene

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola vo Zvolene

Sokolská 2291/111, Zvolen 960 01

+421 045 536 01 14

specialnazv@gmail.com

www.szszvolen.sk

Naša škola vznikla v roku 1948. Prvé zmienky o škole uvádzané v kronikách hovoria, že 17. marca 1948 päťčlenná odborná komisia Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vyšetrila 25 žiakov a 13 žiakov z nich začlenila do pomocnej triedy pri I. národnej škole chlapčenskej vo Zvolene. Prvou ustanovenou učiteľkou v pomocnej triede bola p. Etela Vikisály s defektologickou kvalifikáciou. Prípisom zvolenského školského inšpektorátu bol zmenený názov pomocnej triedy na osobitnú a tak pri I. národnej škole vo Zvolene vznikla potom v roku 1949 osobitná škola s jednou triedou. Počas školského roka sa pripravovalo zriadenie ďalšej triedy, do ktorej vybrali 15 žiakov. V školskom roku 1949/1950 boli teda zriadené 2 triedy s počtom žiakov 28. Škola bola umiestnená v súkromnom rodinnom dome a za riaditeľku bola menovaná odborná učiteľka Anna Rovenská. Ďalšia trieda pribudla až v školskom roku 1960/1961.

Začalo  sa  s rozširovaním servisu  špeciálno-pedagogických služieb. V školskom roku 1994/1995 bola zriadená trieda pomocnej školy a začalo sa so vzdelávaním ťažšie mentálne postihnutých detí.
Od školského roku 1995/1996 sa začína  výborná spolupráca s DSS – SYMBIA vo Zvolene, kde bola s týmto dátumom zriadená druhá trieda pomocnej školy.

1. januára 1995 bola pri škole zriadená Špeciálnopedagogická poradňa, ktorá poskytovala svoje služby celému bývalému okresu Zvolen až 31. 12. 1998.

1. januára 1999 sa naša škola stala školou s právnou subjektivitou.

Rok 2000 nebol iba rokom jubilejným ale priniesol aj zmenu názvu školy na ŠPECIÁLNU ZÁKLADNÚ ŠKOLU.

V rozširovaní foriem vzdelávania sa pokračovalo aj naďalej:

  • od šk. roku 2000/2001 začala škola vzdelávať žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím /variant C/, od školského roku 2001/2002 je takáto trieda aj v DSS Symbia,
  • v septembri r. 2000 bola prvý krát otvorená trieda prípravného ročníka,  prípravný ročník sa odvtedy otvára pravidelne každý rok,
  • v školskom roku 2001/2002 sa začalo so vzdelávaním detí s diagnózou autizmus
  • od šk. roku 2004/2005 bola vytvorená vzhľadom k vysokému počtu žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia funkcia sociálneho pedagóga,
  • v šk. roku 2005/2006 bola vytvorená trieda s ďalšou špecifikáciou – trieda pre žiakov s viacnásobným postihnutím, ktorých je v súčasnosti už 5,
  • od januára 2005 sa služby na škole skvalitnili aj vytvorením miesta školského psychológa,
  • od 1. septembra 2009 sa súčasťou školy stalo  Centrum špeciálno pedagogického poradenstva, kde pracuje t. č. 6 odborných zamestnancov – vrátane rehabilitačného zamestnanca.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk