1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Martine

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Martine

Kollárova 2, Martin 036 01

043 4203177

skola.prizz.mt@gmail.com

skola-unm.webnode.sk

Naša "Škola v bielom" poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom hospitalizovaným v Univerzitnej nemocnici Martin. Snažíme sa, aby celoročná činnosť žiakov pod vedením našich pedagógov bola vždy vysoko tvorivá, nápaditá a pestrá.

Od 1.septembra 2019 bolo škole vytvorené nové elokované pracovisko - Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Turčianskych Tepliciach. Škola a školský klub detí pôsobia v priestoroch Slovenských liečebných kúpeľov "Zlaté kúpele" a jej žiakmi sú deti, ktoré prichádzajú do SLK na liečebný pobyt v dĺžke trvania 3 až 4 týždne.

HISTÓRIA ŠKOLY

Škola bola zriadená rozhodnutím Okresného národného výboru v Martine 1.augusta 1962 ako Základná deväťročná škola pri Okresnom ústave národného zdravia v Martine. Začínalo sa vyučovať s jednou triedou pre 1. až 9. ročník, v šk. roku 1964-65 sa rozšíril počet tried na 3, v ďalšom roku na 4 a od školského roku 1971-72 mala škola 5 tried.

V školskom roku 1968-69 bola vytvorená trieda materskej školy, organizačne pričlenená k základnej škole, o tri roky neskôr sa otvorilo jedno oddelenie školskej družiny. V súčasnosti má škola 3 triedy ZŠ, 1 triedu MŠ a 4 oddelenia ŠKD.

V rámci nového územno-správneho členenia bola škola delimitovaná pod Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a od 1.7.1997 má škola právnu subjektivitu. Počas svojej viac než 55 ročnej histórie škola niekoľkokrát menila názov. V súčasnosti nesie názov Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk