1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

História našej školy siaha do roku 1983, kedy sa otvorila v Spišskom Štiavniku prvá trieda s trinástimi žiakmi.

Okresný národný výbor v Poprade 1. septembra 1986 zriadil Osobitnú školu v Spišskom Štiavniku, vrátane elokovaných tried v Hranovnici, vo Švábovciach a vo Vydrníku. V súčasnosti škola sídli v nových priestoroch, ktoré poskytujú žiakom komfortné podmienky na vzdelávanie. Triedy sú vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou; vyučujúci, ako aj žiaci, majú k dispozícií rozmanité didaktické, kompenzačné pomôcky. 

Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola a Praktická škola.

Špeciálna základná škola

poskytuje žiakom primárne vzdelávanie s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.  Po ukončení školy  žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím môžu pokračovať v štúdiu na odborných učilištiach alebo  v praktickej škole. 

Praktická škola 

  • a) so zameraním na domáce práce a údržbu domácnosti  a  
  • b) zameranie na pomocné práce v kuchyni  

je určená pre chlapcov a dievčatá menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy s ľahkým mentálnym postihnutím a pre absolventov špeciálnej základnej školy, ktorým bolo diagnostikované stredné, ťažké alebo viacnásobné mentálne postihnutie. Po absolvovaní tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je záverečné vysvedčenie.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk