1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
​Play Wisely Trnava – Montesori pedagogika od 4 mesiacov

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

​Play Wisely Trnava – Montesori pedagogika od 4 mesiacov

Starohajská 2665/2, Trnava 91701

0908 263 579

info@rozvojdeti.sk

www.mudrehranie.sk/trnava

Inštitút rozvoja dieťaťa je centrum, ktoré sa zameriava na osobnostný a neurovývinový aspekt rozvoja dieťaťa. Cieľom centra je k deťom pristupovať ematicky, rešpektujúco a stimulovať ich v osobnostnom raste, v kognitívnom a v psychomotorickom vývine. V inštitúte sa sústredíme na zdravé deti,ale aj na deti so špecifickými potrebami z dôvodu telesného alebo mentálneho postihnutia.

Mgr. Daniela Betáková, psychologička, ktorá sa v svojej doterajšej praxi zameriava na prácu s deťmi, ich rodičmi, aj individuálnu prácu s dospelými. Venuje sa práci so zdravými deťmi, ale aj deťom s rôznymi deficitmi a so špeciálnymi potrebami. Vrámci svojej praxe s deťmi si uvedomila, aký je dôležitý raný vývin a to nielen osobnostný, ale aj kognitívny a psychomotorický. Pracovala tiež v poradni, kde sa zameriavala na poruchy učenia u detí v školskom veku. Deficity a nezrelosť v mozgových štruktúrach ju priviedla k hľadaniu vhodnej stimulácie v ranom veku dieťaťa. A tak sa začala zaujímať o program Play Wisely®, kde absolvovala výcvik pod vedením zakladateľky Patty Hannan. Táto metodika ju oslovila natoľko, že založila Inštitút rozvoja dieťaťa v Trnave. Zaujíma ju aj preto, že napomáha dieťaťu rozvíjať nielen jeho kognitívny a psychomotorický potenciál,ale dieťa vedie aj k uvedomovaniu si svojej kompetencie a sebauvedomenia. Oceňuje to, že v Play Wisely® sa pracuje prostredníctvom hry, ktorá je prirodzenou súčasťou učenia dieťaťa a jazykom ako sa dorozumieva a spoznáva tento svet. Kedže si uvedomuje, že pri práci s dieťaťom je dôležitá spolupráca s rodičom vzdelávala sa v rôznych výcvikoch, ktoré sú zamerané na dospelých - koučing, mediácia, humanisticky orientované poradenstvo a jeho adaptácia na deti - nedirektívna terapia hrou.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk