1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
ŠCPP v Partizánskom

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

ŠCPP v Partizánskom

Veľká okružná 1107/15, Partizánske 958 01

0911 954 391

centrumSPP@centrum.sk

szspart.edupage.org

Cieľová skupina klientov: mentálne postihnutie, sluchové a zrakové postihnutie, narušená komunikačná schopnosť, pervazívne vývinové poruchy (autizmus), telesné postihnutie, viacnásobné postihnutie.

Ponúkané služby a intervencia: depistáž (vyhľadávanie a zaznamenávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením), Komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika, poradenstvo pedagogickým zamestnancom, posudzovanie školskej zrelosti detí so zdravotným znevýhodnením, predškolská príprava pre zdravotne znevýhodnené deti s odloženou školskou dochádzkou, špeciálnopedagogická terapia - terapia s využívaním princípov Aplikovanej behaviorálnej analýzy - terapia s využívaním štrukturalizácie a vizualizácie pre deti a žiakov s detským autizmom - terapia hrou - stimulácia vývinu pre deti od 2- 7 rokov, integrácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálnopedagogická starostlivosť o integrované deti v MŠ a žiakov v ZŠ, SŠ korekcia a reedukácia integrovaných žiakov so slabším prospechom v ZŠ.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk