1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

OZ Darujme deťom nádej, usiluje o rozvoj Špecializovanej rehabilitačnej nemocnice (ďalej len nemocnice) a rozvíja jeho aktivity. Pomáha pri skvalitňovaní a rozširovaní služieb poskytovaných nemocnicou, v prospech terapie, liečby a skvalitnenia života postihnutých detí. Ďalším dôležitým bodom je podpora odborného rastu personálu nemocnice, príprava stretnutí a odborných seminárov pre členov OZ, spolupráca s miestnou samosprávou pri zabezpečovaní charitatívnych aktivít pre postihnuté deti, pri organizácií ozdravných pobytov pre rodiny s postihnutými deťmi zabezpečuje odborný personál. Organizuje prednášky a preventívne programy za účelom zvýšenia zdravotného uvedomenia obyvateľstva, poskytuje poradenstvo v zdravotnej a sociálnej oblasti pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi. OZ taktiež poskytuje finančné príspevky sociálne slabším rodinám na poplatky súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti zdravotne postihnutému dieťaťu a jeho sprievodcovi v nemocnici. V odôvodnených prípadoch poskytuje finančnú pomoc pri kúpe zdravotníckych pomôcok, prístrojov a zariadení pre skvalitnenie života postihnutého dieťaťa. Na všetky spomínané aktivity a realizáciu projektov pre Špecializovanú detskú rehabilitačnú nemocnicu OZ získava financie od darcov a sponzorov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk