1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
ŠCPP v Chorvátskom Grobe - Logo-centrum

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

ŠCPP v Chorvátskom Grobe - Logo-centrum

Hrudky 71, Chorvátsky Grob 900 25

+421 908 846 515

andrea.matejcova@logo-centrum.sk

logo-centrum.sk/

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Chorvátsky Grob je školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie. 

V našom zariadení poskytujeme logopedickú, psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením, s prioritným zameraním na deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a vývinovými poruchami. Našimi klientmi sú deti od raného veku po dovŕšenie 15 rokov a ich rodiny. Pracujú s nimi kvalifikovaní odborníci v oblasti logopédie, psychológie a špeciálnej pedagogiky, ktorí naďalej pravidelne absolvujú ďalšie aktuálne vzdelávania. 

Poskytované služby:

  • Logopedická diagnostika a terapia,
  • Špeciálno-pedagogická diagnostika,
  • Psychologická diagnostika,
  • Reedukácia vývinových porúch učenia,
  • Metóda "Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina,
  • Rozvoj grafomotoriky,
  • Poradenstvo pre rodičov v oblasti vývinu reči, porúch reči, porúch učenia

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk