1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Sereď

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Sereď

Fándlyho 751, Sereď 926 01

+421317892197

szssered.riaditel@gmail.com

szssered.edupage.org

Zriaďovacia listina Špeciálnej základnej školy (vtedy Osobitnej školy) v Seredi nadobudla platnosť 1. septembra 1964. Do jej tried boli zaraďované deti, u ktorých sa podľa výsledkov diagnostických vyšetrení zistilo, že pre nedostatky v rozumovom vývine nestačia plniť požiadavky základnej deväťročnej školy.

Osobitnej škole v Seredi dovtedy predchádzala akási pomocná trieda s ročníkmi prvého stupňa. Jej prvým riaditeľom a učiteľom bol pán Bočkay. V nasledujúcich školských rokoch bola riaditeľkou pani Emília Richtáriková. Vyučovalo sa v nej podľa učebných osnov ZDŠ.

Od septembra 1965 bola zriadená dvojtriedka v budove bývalého ŠM v Seredi v priestoroch, ktoré dočasu užívala Družina mládeže.

V roku 1968 budovu odkúpila Jednota LSD Galanta na sklady. Podmienky na vzdelávanie sa veľmi zhoršili. V októbri 1971 rozhodnutím okresného hygienika bola prevádzka školy zastavená. Núdzovým riešením bolo presťahovanie do budovy Detského domova v Seredi. Pre nedostatočné vykurovanie sa škola v apríli 1972 opäť sťahovala - do Pionierskeho domu v Seredi. Podmienky na vyučovanie boli provizórne a veľmi ťažké.

Postupne sa zvyšoval počet žiakov. Priestory boli príliš stiesnené. 3. septembra 1979 bola slávnostne otvorená nová budova školy na Komenského ulici. Žiaci a učitelia sa konečne dočkali dôstojných vyučovacích priestorov, dielne i školského pozemku.

Od školského roka 1981/1982 bola riaditeľkou pani Dana Puchartová. Zriadená bola elokovaná trieda v Šoporni.

Od septembra 1985 sa stala riaditeľkou školy pani Jana Bujnová. S pribúdajúcim počtom žiakov sa muselo zaviesť vyučovanie aj popoludní. Rozvíjala sa záujmová činnosť, žiaci dosahovali výborné výsledky v okresných kolách športových hier, zdravotníckych hliadok, okresných i krajských kolách výchovno-vzdelávacích súťaží a prehliadok v umeleckom prednese poézie a prózy.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk