1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola, Dunajská Streda

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola, Dunajská Streda

Ádorská 35, Dunajská Streda 929 01

0911 544 145

riaditel@szsadorska.sk

www.szsstefds.edu.sk

Špeciálna základná škola je určená pre žiakov s mentálnym a kombinovaným telesným postihnutím, ktorí sú vzdelávaní podľa variantov A, B a C podľa stupňa postihnutia. Okrem snahy poskytnúť deťom čo najkvalitnejší výchovno - vzdelávací proces sa im snažíme spríjemniť pobyt rôznymi aktivitami či záujmovými činnosťami. Úlohou výchovy a vzdelávania je nielen poskytovanie nových poznatkov z jednotlivých predmetov, ale aj budovanie sociálnej klímy s pocitom bezpečia a dôvery. Výchovno-vzdelávacie ciele sú prispôsobené individuálnym potrebám žiakov . Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím špeciálnych pedagógov.

Výchovu a vzdelávanie poskytuje žiakom: 

  • s mentálnym postihnutím,
  • s telesným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím,
  • s chorým a zdravotne oslabeným s mentálnym postihnutím,
  • žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnými vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím a v opodstatnených prípadoch aj žiakom s iným viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím.

Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole, je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je ŠZŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A,B,C.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk