1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Zborov

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Zborov

Školská 478, Zborov 086 33

054/4798312

szszborov@gmail.com

szszborov.edupage.org

Špeciálna základná škola v Zborove má už nejakú tú históriu za sebou. Vznikla v roku 1987. Naším cieľom je poskytnúť výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením a taktiež deťom pochádzajúcim zo sociálne slabšieho prostredia, ktoré z rôznych príčin nie sú schopné zvládať učivo základných škôl.

Samotná výchova a vzdelávanie žiakov je prispôsobená ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám. Vzdelávanie prebieha vo viacerých formách podľa ich druhu a stupňa postihnutia. V súčastnosti sa realizuje vzdelávanie a výchova žiakov v troch variantoch:

  • variant A - žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
  • variant B - žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia
  • variant C - žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiaci s viacnásobným postihnutím
     

Škola má 6 tried, v ktorých sú vzdelávaní žiaci 1. až 10. ročníka. Pedagógovia Špeciálnej základnej školy v Zborove sa snažia vzdelávať v súčte 43 žiakov. Každá trieda je vybavená aj rôznymi technologickými pomôckami, ktoré pomáhajú pedagógom uviesť žiakov aj do problematiky IKT. Škola má učebňu IKT, v ktorej sa nachádzajú počítače určené na vzdelávanie žiakov. Samotné počítače sú vybavené aj softvérmi, ktoré napomáhajú pedagógom dosiahnúť u žiakov osvojenie si rôznych poznatkov či už samotné písmená alebo číslice pre tých najmenších, tak aj poznatky z geografie či vlastivedy. K ďalším špecializovaným triedam patrí aj školská dielňa, kde sa starší žiaci radi zdržiavajú a preukazujú nám neustále svoje zručnosti. Pracovné vyučovanie je však realizované v čase priaznivého počasia aj na školskom pozemku.

Škola celý výchovno-vzdelávací proces realizuje podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu, ktoré patria k základným dokumentom školy.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk