1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Śpeciálna základná škola Gelnica

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Śpeciálna základná škola Gelnica

Kováčska 12, Gelnica 056 01

0534821427

szsgelnica@gmail.com

szsgelnica.edupage.org

Špeciálna základná škola v Gelnici je integrálnou súčasťou SŠI v Prakovciach. Špeciálna základná škola sídli v okresnom meste Gelnica, v súčasnej dobe vzdeláva 67 žiakov v deviatich  triedach  vo všetkých variantoch. Okrem mentálneho postihnutia, niektorí žiaci školy majú aj pridružené zmyslové postihnutia, telesné postihnutia, narušenú komunikačnú schopnosť, pervazívnu poruchu. V škole pracuje okrem zástupcu riaditeľa deväť pedagogických zamestnancov, jedna asistentka a dvaja nepedagogickí zamestnanci.

Cieľom je výchova a vzdelávanie v slobodnej spoločnosti, výchova k demokratickému občianstvu s dôrazom na individualitu osobnosti. Dôraz sa kladie na rozvoj schopností, zručností a postojovú orientáciu žiaka tak, aby sa pripravil na praktický život a mohol sa prirodzene integrovať do spoločnosti.

Prioritou pri integrácii žiakov do bežného i profesionálneho života s ohľadom na druh  a stupeň postihnutia je snaha o získanie určitej  miery sebaobslužných činností, až  profesijnej prípravy pre budúce povolanie , ktoré bude korešpondovať s požiadavkami regionálneho pracovného trhu.

V škole sa vzdelávajú žiaci z regiónu okresu Gelnica. Najviac žiakov pochádza z mesta Gelnica a z obce Žakarovce. Žiakmi školy sú aj niektorí  chovanci Domova sociálnych služieb v Prakovciach a Detského domova Žakarovce.  V škole sa vzdelávajú  žiaci v troch variantoch A,B,C. Počet žiakov v posledných troch rokoch je stabilný. Aj napriek nepriaznivej demografickej krivke na území nášho regiónu, sa počet žiakov v  škole nemení, naopak, pribúda v nej počet ťažko mentálne postihnutých žiakov, ktorí v minulosti neboli zaradení v žiadnom školskom zariadení.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk