1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Švabinského v Bratislave

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Švabinského v Bratislave

Švabinského 7, Bratislava

+421 2 638 10 174

spojenaskola.svab7@centrum.sk

sssvab.edupage.org

Spojená škola Švabinského 7 Bratislava je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa uskutočňuje profesionálna príprava žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa tu pripravujú na svoju budúcu profesiu. Do spojenej školy sa  prijímajú zo špeciálnych škôl a integrovaní žiaci zo základných škôl.

Spojená škola má dve organizačné zložky:

  • odborné učilište
  • praktickú školu

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk