1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Súkromné ŠCPP v Kremnici

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

Súkromné ŠCPP v Kremnici

Dolná 49, Kremnica 967 01

045 6742 630

schmidtova@stonline.sk

www.scspp-kremnica.sk

Poskytujeme nasledovné služby:

  • hodnotenie psychomotorického vývinu, ktoré slúži k zachyteniu vývinových odchýliek a k vypracovaniu individuálneho stimulačného programu v ranom veku 
  • poskytovanie stimulácie raného vývinu a emočnej podpory, príp. psychoterapeutického vedenia rodiny,

V oblasti logopedickej starostlivosti sa zameriavame na:

  •    diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti:
  •    deťom s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči,
  •    deťom s chybami výslovnosti
  •    deťom s narušenou plynulosťou reči (zajakavosť)

Pre koho:

  • pre deti so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami postihnutí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie - pre všetky deti zdravotne znevýhodnené: mentálne, s narušenou komunikačnou schopnosťou, telesne, zrakovo, sluchovo, pre deti choré a zdravotne oslabené, pre deti s kombinovanými poruchami, s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia), poruchy pozornosti s perverzívnymi vývinovými porucham

Svoje služby scšpp Kremnica ponúka bezplatne, formou ambulantnej starostlivosti alebo návštev v  prostredí, v ktorom dieťa žije, v škole alebo v rodine, podľa konkrétnych potrieb rodičov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk