1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
UNB – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku a Foniatrické oddelenie

ODBORNÍCI A PERSONÁL V SLUCHOVEJ OBLASTI

UNB – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku a Foniatrické oddelenie

Ružinovská 4810/6, 82101, Bratislava

02 / 686 73 755

www.unb.sk/klinika-otorinolaryngologie-chirurgie-hlavy-a-krku-lf-uk-a-unb

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava je jedným z koncových pracovísk v odbore ORL na Slovensku. Sídli v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke.
Klinika ORL a ChHK poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s chorobami hlavy a krku v nepretržitej prevádzke v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, formou jednodňovej chirurgie ako aj formou hospitalizácie. Pracovníci Kliniky ORL a ChHK vykonávajú diagnostiku a liečbu chorôb ucha, nosa a prínosových dutín, hrtana, hltana, krku a priľahlých oblastí. Súčasťou kliniky je Centrum kochleárnej implantácie s celoslovenskou pôsobnosťou. Na klinike sa poskytuje komplexná diagnostika a liečba nádorov na hlave a krku, vykonáva sa chirurgia štítnej žľazy, slinných žliaz a iných nádorov na bočnej a prednej báze lebky. Vykonáva sa endoskopická chirurgia prinosových dutín a funkčno – estetická chirurgia nosa. V obmedzenom rozsahu sa riešia aj úrazy kostry tváre a poskytuje sa diagnostika a liečba laryngotracheálnych stenóz. Poskytuje sa diagnosticko – liečebná starostlivosť závratových stavov. Lekári Kliniky ORL a ChHK poskytujú konzultačné poradenstvo všetkým otolaryngológom a pacientom s ORL problémami na Slovensku.
Klinika ORL a ChHK poskytuje chirurgickú a nechirurgickú liečbu dospelým pacientom a deťom od veku 3 rokov na 36 lôžkach a 1 lôžku na JIS. Operácie sú vykonávané na dvoch plne vybavených operačných sálach a jednej malej operačnej sále pre ambulantné výkony a výkony jednodňovej chirurgiel. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytuje na dvoch všeobecných ORL ambulanciách a 5 špecializovaných ambulanciách.
Ročne sa na ambulanciách Kliniky ORL a ChHK vyšetrí približne 20 000 pacientov a vykoná viac ako 2600 operácií.
Ako vzdelávacie a vedecko - výskumné pracovisko sa venuje pregraduálnej (študenti všeobecného a zubného lekárstva) a postgraduálnej výučbe (doktorandi, lekári v špecializačnej príprave). Je jedným zo štyroch akreditovaných školiacich pracovísk na Slovensku, umožňujúcich absolvovať povinný dvojročný predatestačný pobyt rezidentov a vykonať špecializačnú skúšku v odbore Otorinolaryngológia. Poskytuje aj vzdelávanie a skúšanie v nadstavbovej špecializácii Foniatria. Pravidelne organizuje vzdelávacie podujatia a kurzy.
Zamestnanci ORL kliniky riešia vedecké úlohy (granty), publikujú svoje skúsenosti a klinické výsledky a výsledky svojich vedeckých bádaní v odborných časopisoch a prednášajú na domácich a zahraničných odborných podujatiach.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk