1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna ZŠ s VJM Rimavská Sobota

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna ZŠ s VJM Rimavská Sobota

Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota 979 01

047 / 56 23 232

szsmrs@gmail.com

szsmrs.edupage.org

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským sídli v Rimavskej Sobote na ul. Hviezdoslavovej 24. Škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti našich žiakov a ich prípravu na reálny život. Svoje ciele dosahujeme uplatňovaním moderných vyučovacích metód, žiakov motivujeme k dosahovaniu čo najlepších výsledkov v učení rôznymi formami výchovno-vzdelávacej práce. Škola poskytuje primárne vzdelanie žiakom s mentálnym postihnutím (ISCED 1) v jazyku maďarskom.

ŠZŠ s VJM v Rimavskej Sobote je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou. Našim zriaďovateľom je Okresný úrad Banská Bystrica.

Pôvodne škola vznikla ako Osobitná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1. septembra 1950. Za riaditeľku školy bola vymenovaná Zlata Čipkayová. Škola mala jednu postupnú triedu. Počiatočný stav žiakov bol 16.

Od školského roka 1986/87 bola škola presťahovaná na Hviezdoslavovu ulicu. Prevádzka školy funguje v dvoch budovách, materská budova je na Hviezdoslavovej ul. č 24 a ročníky 1. – 6. sú umiestnené na Jánošíkovej ulici.

V školských objektoch je 16 kmeňových tried, odborné učebne na pracovné vyučovanie, školská kuchynka, telocvičňa, počítačová učebňa.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk