1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Veľký Krtíš

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Veľký Krtíš

Za parkom 966/3, Veľký Krtíš 990 01

+421474811231

riaditelka.szsvk@gmail.com

Od škol.r. 2009-2010 sa pri vzdelávaní žiakov uplatňuje vzdelávací program pre žiakov s MP.

Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s MP. V školskom roku 2010 -2011 sa vzdelávajú podľa týchto programov žiaci 1.- 2.ročníka, 5. - 6. ročníka vo variante A,B,C a žiaci 1. - 6. ročníka pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím.

V ŠKD od škol.roku 2009-2010 postupujeme podľa výchovného programu., kde hlavnou činnosťou je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie, na oddychovú a relaxačnú činnosť, na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania.

ŠKD je súčasťou školy.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk