1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Žiar nad Hronom

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Žiar nad Hronom

Hutníkov 302, Žiar nad Hronom 965 01

045/ 673 27 59

szs.ziar@gmail.com

szsziar.proxia.sk/s

Naša škola bola založená v roku 1966 Okresným úradom – odborom školstva v Žiari nad Hronom s názvom Osobitná škola, s cieľom poskytnúť deťom s mentálnym postihnutím primeranú výchovu a vzdelanie. Priekopníkmi boli pán riaditeľ Gocník a pani učiteľka Pullmanová, ktorí položili základy špeciálnej pedagogiky v našom meste. Škola nemala vlastnú budovu a 2 triedy žiakov sídlili v budove inej základnej školy. V školskom roku 1967/68 sa škola presťahovala do časti budovy v meste na Moysesovej ulici. V školskom roku 1970/71 tu pracovalo 7 učiteľov a školu navštevovalo 64 žiakov. V tejto budove škola sídlila 23 rokov.

roku 1990 získala škola samostatnú budovu na ulici Hutníkov. Škola pracovala pod správou Okresného úradu – odboru školstva v Žiari nad Hronom do 1. 1. 1999, kedy získala právnu subjektivitu. Od 1. 9. 2000 je škola premenovaná z osobitnej školy na Špeciálnu základnú školu v Žiari nad Hronom.

Školský klub detí 

Školský klub detí sa  zaoberá nielen prípravou na vyučovanie, ktorá je v našom klube povinná, ale zameriava sa najmä na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí po príprave na vyučovanie.

Okrem krúžkovej činnosti, hravých aktivít a tvorivých zamestnaní v triede či v prírode, po jednotlivých oddeleniach, organizuje spoločné tématické akcie pre všetkých žiakov školského klubu´ako napr. Deň matiek, Vianočný program, Karneval, Hráme sa s knihou a iné....

Každá streda popoludní je v učebni IKT,  vyhradená pre žiakov školského klubu, kde sa môžu zdokonaliť pri práci s počítačom, precvičiť si formou výukových programov školské učivo či sa zahrať.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk