1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola v Levoči

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola v Levoči

Ul. Fraňa Kráľa č. 3, Levoča 054 01

+421 053 451 2438

szskralalv@gmail.com

szsfk.edupage.org

ŠZŠ sa nachádza v blízkosti centra mesta Levoča v samostatnej vilke v zástavbe rodinných domov. Bola zriadená v roku 1948.  Je plneorganizovaná. Žiaci sú umiestnení v 2 budovách. 
Školu navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Sú vzdelávaní podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie.

Vzdelávanie sa vnútorne člení na:

  • variant A pre žiakov s ľahkým stupňom
  • variant B pre žiakov so stredným stupňom
  • variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia.
  • Variant A má spravidla deväť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Prípravný ročník je určený pre žiakov, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom bežnej ZŠ.  Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Variant B má spravidla desať ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka.

Úspešným absolvovaním študijného programu (ukončením vzdelávania v poslednom ročníku) žiak získa primárny stupeň vzdelania: úroveň EKR / SKKR 1.

Dokladom o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca je vysvedčenie s doložkou.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk