1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím

Svrčia 6, 842 11, Bratislava

+421 2 6542 5722

kancelaria@skola-svrcia.sk

svrcia.edupage.org

Naším poslaním je vzdelávať a vychovávať žiakov so zrakovým postihnutím, s víziou modernej vzdelávacej inštitúcie, ktorú vyhľadávajú rodičia s cieľom zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre ich zrakovo postihnuté deti.

Spojenú školu internátnu tvoria nasledujúce organizačné zložky:

 • Špeciálna materská škola pre deti so zrakovým postihnutím internátna
 • Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
 • Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
   

Čo škola poskytuje?

 • podmienkou pre prijatie do našej školy je zrakové postihnutie
 • škola poskytuje vzdelávanie detí a žiakov od materskej školy po základnú školu, ide o bežnú materskú školu a bežnú základnú školu, ktoré postupujú obsahovo podľa štátnych vzdelávacích programov a školského vzdelávacieho programu prispôsobeného zrakovému postihnutiu, čo však v žiadnom prípade neznamená redukciu učiva
 • podstupujeme bežné porovnávania s ostatnými žiakmi ako Testovanie 5, Testovanie 9, Komparo, zapájame sa do mnohých súťaží a projektov intaktných detí
 • v ZŠ vyučujeme od 1. ročníka anglický jazyk a od 7. ročníka nemecký jazyk
 • pracujeme s informačno-komunikačnými technológiami, špeciálnymi softvérmi, najmodernejšími kompenzačnými a reedukačnými pomôckami
 • v organizačnej zložke Špeciálna základná škola vzdelávame žiakov s kombináciou zrakového a mentálneho postihnutia
 • máme skúsenosti aj so žiakmi s diagnózou autizmu, aj v kombinácii s úplnou slepotou
 • pristupujeme individuálne k postihnutiu každého dieťaťa - žiaka a jeho osobitostí vo výchovno-vzdelávacom procese
 • v škole nemáme špeciálneho pedagóga ako bežné  ZŠ, pretože všetci naši vyučujúci sú špeciálni pedagógovia
 • poskytujeme špeciálne predmety /špeciálnopedagogická podpora/ - priestorová orientácia, pohybová výchova, individuálne tyflopedické zručnosti, individuálne logopedické cvičenia
 • u nás zrakovo postihnuté deti a žiaci na telesnej výchove cvičia, žiadne oslobodzovanie od telesnej výchovy kvôli zraku, ak sú deti zdravé, my deti nevylučujeme, my deti do procesov zapájame
 • súčasťou školy je školský klub detí a internát pre mimobratislavských žiakov, v prípade ďalšieho štúdia v hlavnom meste poskytujeme ubytovanie našim absolventom aj počas stredoškolského štúdia
  poskytujeme veľa záujmových útvarov /šach, plávanie, akustická streľba, showdown (špeciálny stolný tenis), výtvarný a keramický krúžok a mnoho ďalších...
 • poskytujeme špciálnopedagogickú podporu v rámci nášho centra a psychologické služby, v prípade potreby individuálnu prácu so žiakmi
 • naši žiaci absolvujú výlety, exkurzie, školy v prírode, lyžiarsky výcvik

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk