1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Odborné učilište internátne Želovce

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Odborné učilište internátne Želovce

Gottwaldova 70/43, Želovce 991 06

047 48 932 81

ouizelovce@gmail.com

sos-zelovce.edupage.org

Odborné učilište internátne poskytuje pomocou osobitných výchovných a vyučovacích metód, prostriedkov a foriem výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutým žiakom v učebných odboroch s upravenými učebnými plánmi. OUI zabezpečuje komplexný edukačný proces v troch oblastiach: teoretickej, praktickej a mimoškolskej podľa školského vzdelávacieho programu a umožňuje žiakom aby sa mohli kvalifikovane uplatniť vo všetkých sférach života.

Teoretické vyučovanie má k dispozícii klasické učebne, odborné učebne, učebne s výpočtovou technikou s integrovaným projekčným systémom, audiovizuálnou technikou a ďalším vybavením umožňujúcim prácu žiakov a pedagógov s IKT. Súčasťou teoretického vyučovania je aj knižnica, ktorá slúži žiakom ako aj pedagogickým zamestnancom. Učebné pomôcky sú súčasťou kabinetných zbierok. Prostredie interiéru školy je esteticky a vkusne upravené. V priestoroch a na chodbách školy sú i nformačné a propagačné panely, ako i prezentácie odborných zručností a výsledkov práce žiakov.

V priestoroch školy sa nachádza školský internát. V suteréne školy sú žiacke šatne, dielne a garáže. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí.Telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory.Praktické vyučovanie sa realizuje v areáli školy, pracoviská súvybavené dostatočným materiálno-technickým vybavením. Vo vyučovaní využíva najnovšie poznatky a metódy s dôrazom na vedomosti získané v teoretickom vyučovaní.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk