1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Skalica

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Skalica

Jatočná 4, Skalica 909 01

034/6644295

szsskalica@slovanet.sk

www.szsskalica.eu

Spojená škola

je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá hospodári v súlade so zákonom č.523/2004 o rozpočtových pravidlách a riadi sa všeobecno-záväznými právnymi normami ako aj internými predpismi zriaďovateľa.

Spojená škola a jej organizačné zložky zabezpečujú výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiakov s mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím, žiakov s autizmom, žiakov chorých a zdravotne oslabených) v špeciálnej základnej škole a základnej škole pri zdravotníckom zariadení.

Základná škola pri zdravotníckom zariadení (pri nemocnici)

je organizačnou zložkou Spojenej školy v Skalici.

V našej nemocničnej ZŠ zaškolíme priemerne 300 žiakov za školský rok, ŠKD navštevuje 350 žiakov. Škola má vypracovaný vlastný školský výchovno-vzdelávací program, ktorý je prispôsobený miestnym podmienkam s využívaním tradícií a regionálnych prvkov.

Prioritou našej nemocničnej školy je prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností pomôcť chorým deťom stráviť pobyt v nemocnici, prekonať možné prejavy hospitalizmu a najmä zabezpečiť, aby sa po návrate na kmeňovú ZŠ mohli začleniť do vyučovacieho procesu bez obáv zo zameškaného učiva.

Nemocničné vyučovanie je spojené s konkrétnym životom a zážitkami chorých detí, ktoré môžu nájsť vo vyučovaní daných predmetov východisko z momentálneho nepriaznivého stavu zapríčineného chorobou, či úrazom. Individuálny prístup a úzky kontakt je významným výchovno-terapeutickým činiteľom komplexnej starostlivosti o choré dieťa školského veku.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk