1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Špeciálna škola bola založená 01. októbra 1960. Od svojho vzniku prešla mnohými zmenami: organizačne, štrukturálne a legislatívne. Vtedajšia Osobitná škola sa postupne zmenila na Špeciálnu školu. V roku 2004 bolo založené Odborné učilište s vyučovacím jazykom maďarským s jediným odborom - krajčírstvo. Tým sme umožnili žiakom, ktoré úspešne ukončili 9. ročník, alebo povinnú školskú dochádzku, študovať ďalej a získať profesiu v materinskom jazyku. V roku 2005 spojili Špeciálnu základnú školu internátnu s VJM a Odborné učilište internátne. Názov novej školy je Spojená škola Okoč s organizačnými zložkami:

  • Špeciálna základná škola internátna 
  • Odborné učilište internátne


V odbornom učilišti sa momentálne vyučuje v nasledovných učebných odboroch:

  • Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
  • Cukrárska výroba
  • Krajčírstvo -odevná konfekcia a bielizeň

Novovzniknutá Spojená škola zabezpečí výber profesie nielen pre dievčatá ale aj pre MP chlapcov, a možnosť študovať ďalej materinskom jazyku ale aj vo vyučovacom jazyku slovenskom, získať profesiu potrebnú pri uplatňovaní sa v ďalšom živote. 

Špeciálna základná škola internátna zabezpečuje vzdelávanie pre mentálne postihnutých žiakov variantu A, B a C, pre ťažko mentálne postihnutých žiakov ale aj vzdelávanie pre žiakov s autizmom. Súčasťou Spojenej školy je aj školský internát, školský klub detí a školská jedáleň. Školský internát poskytuje celotýždennú výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť pre žiakov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk