1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Súkromné ŠCPP v Nových Zámkoch

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

Súkromné ŠCPP v Nových Zámkoch

Pod kopcom 75, Nové Zámky 940 02

+421944 463 297

poradnanz@gmail.com

poradnanz.edupage.org

Zabezpečujeme a poskytujeme: komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, psychologickú starostlivosť diagnostickú starostlivosť, poradenskú starostlivosť, rehabilitačnú starostlivosť, preventívnu starostlivosť, metodickú činnosť, výchovno-vzdelávaciu činnosť, inú odbornú činnosť, intervencie deťom so zdravotným postihnutím, intervencie deťom s vývinovými poruchami. Naše služby sú rýchle, efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni. Našimi klientmi sú prioritne deti a žiaci od narodenia do 15. rokov: s mentálnym postihnutím s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami či s nerovnomerným vývinom s telesným postihnutím alebo so zmyslovým postihnutím / zrakové, sluchové postihnutie/, s kombinovaným postihnutím s vývinovými poruchami učenia (ťažkosti s písaním, čítaním, počítaním a i.), narušenou komunikačnou schopnosťou (nesprávna výslovnosť, zajakavosť atď.) s vývinovými poruchami správania (hyperaktivita, impulzivita, poruchy pozornosti a pod.)

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk