1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola, OU a SOŠ pri reedukačnom centre Sološnica

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola, OU a SOŠ pri reedukačnom centre Sološnica

Sološnica 3, Sološnica 906 37

034 / 6584188

rcsolosnica@rcsolosnica.sk

www.new.rcsolosnica.sk

Pri RC Sološnica je zriadená Základná škola, ktorá zabezpečuje povinnú školskú dochádzku pre žiakov nášho zariadenia. V rámci nej fungujú štyri triedy pre druhý stupeň ZŠ: 6., 7., 8. a 9. ročník. Do každej triedy je možné zaradiť 10 chlapcov, čiže naša ZŠ má celkovú kapacitu 40 žiakov.

Pre starších žiakov je pri našom zariadení zriadené Odborné učilište a Stredná odborná škola. V každom z nich fungujú dve triedy (odbory), do ktorých je možné zaradiť 10 chlapcov, celková kapacita je teda 40 učňov. Žiaci navštevujúci odborné učilište a strednú odbornú školu absolvujú teoretické vyučovanie, ktoré zabezpečuje úsek školy a odborno- profesnú prípravu, ktorú zabezpečuje úsek odborného výcviku.

Poslanie a hlavné úlohy úseku teoretického vyučovania a odbornej profesnej prípravy

Na úseku školy a odborného výcviku sa realizuje a zabezpečuje:

  • výchovno - vyučovací proces
  • teoretická príprava žiakov ZŠ
  • teoretická príprava učňov OU a SOŠ pri RC
  • ukončenie učebných odborov ZŠ
  • odborná príprava zameraná na posilnenie správnej profesionálnej orientácie žiakov vo zvolenej profesii
  • postup v náväznosti na spájanie teórie odborných predmetov s praktickým využitím
  • organizovanie exkurzie s odborným zameraním podľa učebných odborov (platí pre II. ročníky)

Výchovno- vyučovací proces a teoretická príprava žiakov ZŠ a učňov SOŠ a OU prebieha od pondelka do piatku v doobedňajších hodinách podľa denného režimu žiakov a učňov počas teoretického vyučovania.

Odborný výcvik učňov I. a II. ročníkov SOŠ a OU sa organizuje v rámci učebných dní, t.j. 6 hodín odborného výcviku v príslušnom dni, pričom dĺžka trvania jednej hodiny je 60 minút, riadi sa denným režimom učňov počas odborného výcviku.

Na splnení týchto úloh pracujú v súčinnosti pedagogickí zamestnanci úseku školy a odborného výcviku.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk