1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Svidník

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Svidník

Partizánska 52, Svidník 089 01

054/78 81 787

ssisvidnik@gmail.com

www.szssvid.edu.sk

Príprava žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre ich začlenenie sa do spoločnosti je hlavným cieľom Spojenej školy internátnej vo Svidníku. Tradície školy zaväzujú k pokračovaniu v dobrých výsledkoch práce so žiakmi s mentálnym postihnutím, k rozvíjaniu a šíreniu dobrého mena školy, ktorá od roku 1965 do týchto čias dokázala svojimi výsledkami vo výchovno - vzdelávacom procese, že práca so žiakmi na ich začlenení sa do spoločnosti je vďaka kvalitným pedagógom úspešná.

Organizačné zložky a súčasti Spojenej školy internátnej Svidník:

  • Špeciálna materská škola
  • Špeciálna základná škola a jej súčasti:
  • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
  • Školský internát
  • Školský klub detí
  • Školské stravovacie zariadenie
  • Odborné učilište
  • Praktická škola
  • Praktická škola, Elokované pracovisko Giraltovce

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk