1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Súkromná spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím v Detve

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Súkromná spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím v Detve

Pionierska 850/13, Detva 962 12

045/5454944

szstpdetva@gmail.com

magikos.sk

Súkromná špeciálna materská škola
Pripravuje deti so zdravotným znevýhodnením na život s intaktnou populáciou s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia. Pri plnení svojich cieľov rešpektuje jedinečnosť a schopnosti každého dieťaťa individuálne. Cieľom predprimárneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením je zabezpečovať ich komplexný rozvoj v súlade s ich obmedzenými možnosťami a osobitosťami danými postihnutím.


Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
Pripravuje žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím i bez mentálneho postihnutia na život v spoločnosti do čo najväčšej možnej miery s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia a rozvíjanie ich spôsobilostí (vedomostí, zručností, návykov, komunikácie s okolím) na takej úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná vzhľadom na druh a stupeň postihnutia.


Súkromná praktická škola
Súkromná praktická škola má žiakom s mentálnym postihnutím, žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní, prípadne pracovať v chránenom pracovisku.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk