1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Detské integračné centrum v Trnave - ŠCPP

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

Detské integračné centrum v Trnave - ŠCPP

Ulica Čajkovského 32, Trnava 91701

033/5521165

dictrnava@stonline.sk

dictrnava.sk

Detské integračné centrum v Trnave bolo zriadené ako prvé modelové pracovisko na území Slovenska v roku 1993. Od 1.9.2008 bolo premenované na Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Za pomerne krátke obdobie, za jedno desaťročie sa mu podarilo vytvoriť optimálny model komplexnej starostlivosti o deti, žiakov a mládež so zdravotným znevýhodnením.

CIELE ZARIADENIA
Cieľom je okrem iného pomáhať pri plánovanej, koordinovanej, systematickej, komplexnej a tímovej starostlivosti deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením. Cieľom špeciálnopedagogického poradenstva je špeciálna výchovná podpora ako súčasť komplexnej rehabilitácie jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

ZAMERANIE
Zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie. Je schopné obsiahnuť takmer všetky typy a kombinácie zdravotného znevýhodnenia v spolupráci s inými poradenskými zariadeniami.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk