1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Tornaľa

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Tornaľa

Mierová 49, Tornaľa 982 01

047/5523103

ouitornala@gmail.com

www.ssitornala.sk

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským  na Poštovej ulici 13  v Tornali   bola založená v roku 1979, vtedy ešte ako Osobitná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím v Šafárikove. Počas svojej existencie škola prešla mnohými kvalitatívnymi i kvantitatívnymi zmenami.

Od 1.9.1999 sa škola stala súčasťou Odborného učilišťa v Tornali .

Budova  školy je situovaná blízko centra mesta  v príjemnom tichom prostredí.

Vďaka tomu, že škola je umiestnená skoro v centre mesta, v blízkosti je  autobusová zastávka, čo  zabezpečuje bezpečnú dochádzku žiakov z blízkych obcí.

Špeciálna základná škola je organizovaná ako málotriedka s dvoma triedami pre prvý stupeň s vyučovacím jazykom maďarským, druhý stupeň s vyučovacím jazykom maďarským a druhý stupeň s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý bol zavedený od 1.9.2000 (zrušený pre nenaplnenosť 01.09.2013).

Okrem tried   sa v  budove nachádza počítačová učebňa, zborovňa, gymnastická cvičebňa a školská dielňa.

Špeciálna základná škola poskytuje výchovu a primárne vzdelávanie  žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spôsobom primeraným ich postihnutiu .Obsah vzdelávania je prispôsobený stupňu postihnutia žiakov, najmä v prvom stupni, kde väčšina žiakov má individuálny vzdelávací plán.

Vysoké percento žiakov školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo nás vedie k snahe zlepšovaniu vzdelávania týchto detí prostredníctvom  vypracovávania primeraných a  vhodných  diagnostických nástrojov, ktoré umožnia  odkryť skutočný potenciál a spôsobilosť týchto detí.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk