1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Odborné učilište internátne s materskou a základnou špeciálnou školou

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Odborné učilište internátne s materskou a základnou špeciálnou školou

Švermova 1, Valaská 976 46

+421 48/6176 923

ovalaska@email.cz

ouvalaska.edupage.org

Cieľom našej školy je, aby sa dieťa, žiak a učeň čo najviac rozvíjali podľa svojich individuálnych schopností. Aby získali maximálne množstvo vedomostí, zručností a návykov vzhľadom na svoj postih a tým si otvorili brány k čo najlepšej socializácii v našej spoločnosti. K tomuto cieľu vedieme naše deti už od materskej školy, cez základnú školu až po učilište. K splneniu tohto cieľa si všetci pedagógovia dopĺňajú kvalifikáciu štúdiom pedagogiky mentálne postihnutých, štúdiom vzdelávania detí postihnutých autistickým syndrómom, vývinovou dysfáziou, s logopedickými, etopedickými a inými postihnutiami v rôznej kombinácii.

Na zefektívnenie práce pedagógov pri vzdelávaní našich žiakov zriaďujeme v rámci našich možností špecializované učebne napr. logopedická učebňa, cvičné kuchynky, krajčírske dielne, školské dielne, školský pozemok, telocvičňa, športový areál na školskom dvore a iné.

Organizačné zložky Odborného učilišťa internátneho sú: 

  • Špeciálna základná škola internátna
  • Praktická škola internátna

Súčasťou školy sú: 

  • Špeciálna materská škola internátna
  • Školský klub detí pri špeciálnej základnej škole internátnej
  • Školský internát
  • Školská jedáleň

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk