1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Šamorín

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Šamorín

Pomlejská cesta 1, Šamorín 931 01

031/5623345

speczssam@gmail.com

specialnazssamorin.edupage.org

Osobitná škola v Šamoríne bola zriadená 12.9.1977 so súhlasom MNV v Šamoríne a patrila pod ONV v Dunajskej Strede. Riaditeľkou a učiteľkou tejto školy sa stala Mgr. Edita Szamosová. V tomto roku vznikla aj Osobitná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Riaditeľkou bola p. Presinszká a neskôr p. Eva Svingerová. Školy boli umiestnené v bývalej lekárni oproti dnešnému Mestskému úradu v Šamoríne.

Do dnešných priestorov školy sa presťahovali v r. 1991,1992. Od 1.1.1997 školy získali právnu subjektivitu a do 31.8.2011 fungovali ako samostatné právne jednotky. Od 1.9.2011 Špeciálna základná škola a Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským boli zlúčené do jedného právneho subjektu s názvom Špeciálna základná škola-Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín.

Vyučovací jazyk: slovenský-maďarský, pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk